Barreja dins de les preguntes

Si activeu aquesta opció, les parts que componen una pregunta es barrejaran aleatòriament cada vegada que un/a estudiant entri al qüestionari, sempre que l'opció estigui habilitada també en els paràmetres de la pregunta.

La intenció és simplement fer una mica més difícil que els estudiants copiïn els uns dels altres.

Aquesta opció només s'aplica a preguntes que tinguin diverses parts, com ara preguntes d'opcions múltiples o d'aparellar. En les preguntes d'opcions múltiples, les respostes es barregen només si en aquesta opció es posa "Sí". En les preguntes d'aparellar, les respostes es barregen sempre i aquest paràmetre decideix si a més a més també es modifica l'ordre dels parells pregunta-resposta.

Aquesta opció no té res a veure amb l'ús de preguntes aleatòries.

Índex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: English