Restringeix adreces de xarxa

Aquest camp és opcional.

Podeu restringir l'accés d'un qüestionari a una subxarxa concreta de la xarxa local o d'Internet si especifiqueu una llista d'adreces IP numèriques, completes o parcials, separada per comes.

Això és especialment útil per a un qüestionari supervisat, quan voleu estar segurs que només es pot accedir al qüestionari des d'una certa aula.

Per exemple: 192.168. , 231.54.211.0/20, 231.3.56.211

Podeu usar tres tipus de números (però no podeu usar noms de domini de text com ara exemple.com):

  1. Adreces IP completes, com ara 192.168.10.1, corresponents a un únic ordenador (o servidor intermediari).
  2. Adreces parcials, com ara 192.168, que equivalen a qualsevol ordinador l'adreça del qual comenci per aquests números.
  3. Notació CIDR, com ara 231.54.211.0/20, que permet especificar subxarxes amb més detall.

Els espais en blanc s'ignoren.

Índex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: English