Comprovació de qualificacions

Les qualificacions importades han de coincidir amb algun dels valors de la llista següent de qualficacions vàlides:

 • 100%
 • 90%
 • 80%
 • 75%
 • 70%
 • 66.666%
 • 60%
 • 50%
 • 40%
 • 33.333
 • 30%
 • 25%
 • 20%
 • 16.666%
 • 14.2857
 • 12.5%
 • 11.111%
 • 10%
 • 5%
 • 0%

Els valors negatius també són permesos.

Aquest paràmetre admet dues opcions, que afecten la manera de tractar els valors que no coincideixin exactament amb la llista anterior.

 • Error
  Si una pregunta conté qualificacions que no es troben a la llista, la pregunta no s'importa i es visualitza un missatge d'error.
 • Valor més pròxim
  Si es troba una qualificació que no és a la llista, se substitueix pel valor més pròxim de la llista.

Nota: alguns formats d'importació personalitzats escriuen directament a la base de dades i poden deixar de banda aquesta comprovació.

Índex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: English