Mode adaptatiu

Si trieu Sí en aquesta opció, a l'estudiant se li permetran diverses respostes per a una pregunta fins i tot en el mateix intent del qüestionari. Així per exemple, si la resposta de l'estudiant es marca com a incorrecta, a l'estudiant se li permetrà intentar-ho de nou tot seguit. Tanmateix, normalment es restarà una penalització de la puntuació dels estudiants per cada intent incorrecte (la quantitat de la penalització es determina mitjançant el factor de penalització, seleccionat en la següent opció).

Aquest mode també permet preguntes adaptatives que poden canviar-se a si mateixes com a conseqüència d'una resposta de l'estudiant. L'especificació IMS QTI defineix les preguntes o elements adaptatius així:

Un element adaptatiu és un element que adapta la seva aparença, la seva puntuació (Processament de la Resposta) o ambdós com a conseqüència de cadascun dels intents del candidat. Per exemple, un element adaptatiu pot començar preguntant al candidat amb una casella per a introduir text lliure però, en rebre una resposta insatisfactòria, presenta en lloc d'això una interacció d'elecció simple i concedir menys punts a la posterior identificació de la resposta correcta. L'adaptabilitat permet que els autors creïn elements per ser usats en situacions formatives que ajudin a guiar els candidats a través d'una tasca determinada alhora que proporcionen un resultat que pren en consideració el camí que han seguit.

En el mode adaptatiu es mostra un botó addicional Envia en cada pregunta. Si l'estudiant prem aquest botó, la resposta a aquesta pregunta concreta es tramet per ser puntuada i la puntuació aconseguida es mostra a l'estudiant. Si la pregunta és una pregunta adaptativa, aquesta es mostra en el seu nou estat, de manera que es pren en consideració la resposta de l'estudiant i en molts casos es demana a l'estudiant una altra entrada. En les preguntes adaptatives més senzilles aquest nou estat pot diferir només en el text de retroacció i demanar a l'estudiant que ho intenti de nou; en preguntes més complexes també el text de la pregunta i fins i tot els elements d'interacció poden canviar.

Índex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: English