Gestió de les repeticions

Quan a l'estudiantat se li permet repetir la lliçó, aquesta opció permet al professorat mostrar la qualificació de la lliçó, per exemple a la pàgina de qualificacions, com la mitjanade les qualificacions de tots els intents que es facin, o com la millor qualificació que s'obtingui.

Aquesta opció es pot canviar en qualsevol moment.

Índex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: English