Visualització del menú de l'esquerra

Aquesta opció permet visualitzar una llista de pàgines de la lliçó (taules de ramificació).

D'altra banda, si especifiqueu una qualificació major que 0, el menú de l'esquerra només es visualitzarà quan l'usuari hagi obtingut una qualificació igual o major que la que definiu. Això permet al professorat d'imposar que els usuaris passin per totes les pàgines de la lliçó. Si un/a estudiant torna a entrar-hi després d'haver obtingut la qualificació requerida, ja podrà veure el menú de l'esquerra i anar directament a revisar la pàgina que vulgui.

Índex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: English