Dependència

Aquest paràmetre fa que la lliçó actual depengui del rendiment de l'estudiant en una altra lliçó d'aquest curs. Si no es compleixen els requeriments de rendiment, l'estudiant no tindrà accés a aquesta lliçó.

Les condicions de dependència inclouen:

  • Temps dedicat: l'estudiant ha d'haver dedicat a la lliçó requerida la quantitat de temps que definiu aquí.
  • Completada: l'estudiant ha d'haver completat la lliçó requerida.
  • Qualificació major de: l'estudiant ha d'haver aconseguit una qualificació en la lliçó requerida que sigui millor que la que especifiqueu aquí.
Podeu utilitzar qualsevol combinació d'aquestes condicions.

Índex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: English