Delete student attempts for this lesson (user id)

Type a username in here and click "Save Changes" to delete all attempts and grades for that user.

Índex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: Català