Entrades requerides

El nombre d'entrades que cal que trameti cada participant. Als usuaris que no hagin tramès aquest nombre d'entrades se'ls mostrarà un recordatori quan visualitzin la base de dades.

A més a més, no es considerarà que hagin completat aquesta activitat fins que no hagin tramès el nombre d'entrades requerit.

Índex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: English