Importació d'un fitxer CSV

CSV significa Comma-Separated-Values (valors separats per comes) i és un format habitual d'intercanvi de dades.

El format CSV consisteix en un fitxer de text amb una llista de noms de camps en el primer registre. Tot seguit hi ha les dades, amb un registre per línia.

Per defecte, el delimitador de camp és una coma, i no s'utilitza cap caràcter de tancament per envoltar el contingut de cada camp.

Els registres es delimiten amb salts de línia (com els que es generen habitualment en l'editor de text mitjançant la tecla de retorn). Es poden especificar les tabulacions amb \t i els salts de línia amb \n.

Fitxer de mostra:

  nom,alt,pes
  Jaume,175cm,80kg
  Jordi,170cm,75kg
  Maria,172cm,70kg

Avís: potser no es podran importar tots els tipus de camps.

Índex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: English