Període d'inscripció

Aquest paràmetre especifica el nombre de dies que un estudiant pot romandre inscrit al curs (comptant des del moment en què s'hi inscriu).

Si definiu aquest paràmetre, la inscripció es cancel·larà automàticament quan hagi passat aquest període de temps. Això és útil sobretot en cursos continuats sense data concreta d'inici o d'acabament.

Si el deixeu en blanc, llavors l'estudiant romandrà inscrit fins que es cancel·li manualment la seva inscripció o fins que porti un cert temps inactiu i el suprimeixi la funció de neteja.

Índex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: English