Assignació de rols

Quan assigneu un rol a un usuari en un context, li esteu atorgant els permisos que conté aquest rol, en aquest context i en tots els contextos "inferiors".

Contextos:

  1. Lloc/sistema
  2. Categories de cursos
  3. Cursos
  4. Blocs i activitats

Per exemple, si atorgueu el rol d'estudiant a un usuari en un curs, aquesta persona tindrà aquest rol en aquest curs i en tots els blocs i activitats dins del curs. Però els permisos que tingui efectivament poden dependre d'altres rols que se li assignin o d'excepcions que es defineixin.

Vegeu també: rols, contextos, permisos i excepcions.

Índex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: English