Paràmetres avançats

Seleccionar qualsevol d'aquests quadres de verificació farà que les opcions corresponents s'ocultin per defecte al professorat.

Tanmateix, sempre podran accedir a aquests "Paràmetres avançats" per mitjà del botó que es troba a la pàgina edició d'aquest mòdul.

Índex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: English