Accessibilitat

Declaració d'accessibilitat

Aquest lloc s'ha verificat amb diversos navegadors i també amb programari lector de pantalla.

Moodle utilitza etiquetatge semàntic, entre altres coses a fi d'ajudar els usuaris de lectors de pantalla. Els encapçalaments de lloc, de pàgina i de bloc utilitzen <h1>, <h2>, els blocs de navegació són llistes <ul>, etc. etc.

Moodle és conforme amb les [Web Content Accessibility Guidelines 1.0] del World Wide Web Consortium nivell 1, amb la majoria dell nivell 2 [conformitat Doble-A] i part del nivell 3. Mitjançant aquestes guies intentem ser conformes amb les lleis locals sobre l'accés de persones amb minusvalideses. Continuem treballant per millorar l'accessibilitat i la usabilitat de Moodle. A hores d'ara encara s'utilitzen algunes taules per donar format a pàgines, però en general s'utilitzen fulls d'estil i la presentació està separada del contingut.

Qualsevol comentari serà benvingut, particularment qualsevol informació sobre continguts no accessibles. Podeu enviar un missatge als administradors d'aquest lloc.

Tecles d'accés

A hores d'ara no especifiquem tecles d'accés, però tenim la intenció d'implementar-les en versions pròximes de Moodle.

Enllaços

Hi ha un enllaç abans de cadascun dels blocs laterals, la qual cosa permet que els usuaris de lectors de pantalla salten els blocs. Nota: aquest enllaç resta ocult per als navegadors gràfics.

Molts enllaços tenen atributs de títol que descriuen l'enllaç amb més detall, tret que el text de l'enllaç ja sigui prou descriptiu (p. ex., l'encapçalament d'un article). Si un enllaç té una tecla d'accés, aquesta tecla s'anuncia al títol de l'enllaç.

Sempre que resulta possible, els enllaços es generen de manera que tinguin sentit en el seu context. No hi ha pseudoenllaços javascript:.

Imatges

Les imatges, sempre que sigui adequat, utilitzen l'atribut alt per proporcionar un text alternatiu. Les imatges merament decoratives tenen un atribut alt nul. En aquelles imatges que presenten informació complexa, p. ex. mapes, l'atribut alt enllaça amb una descripció textual del contingut de la imatge.

Conformitat amb estàndards

Aquest lloc està construit mitjançant XHTML vàlid per a l'etiquetatge i CSS per a la presentació.

Validació HTML | Verificació Secció 508 | Verificació WCAG 1 (2,3)

Índex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: English